برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (223)

1-2-14-4- تجمع آبسیزیک اسید …………………………………………………………………………………………………………………………………………………151-2-14-5- ضخامت کوتیکول و قشر مومی روی برگ …………………………………………………………………………………………………………………151-2-15- مکانیزمهای تحمل خشکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….151-2-15-1- تنظیم فشار اسمزی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..151-2-15-2- تجمع پرولین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..161-2-15-3- جابجایی مواد پرورده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………161-2-16- صفات مورفولوژیک مرتبط با تنش اسمزی ………………………………………………………………………………………………………………………16 ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (222)

2.4. تاریخچه شایستگی382.4.1. تفاوت competence و competency382.4.2. مفهوم شایستگی392.4.3. مدیریت منابع انسانی مبتنی بر قابلیت‌ها412.4.4.ابعاد شایستگی422.4.5.الگوهای شایستگی432.4.5.1.شایستگی‌های بویاتزیس432.4.5.2.شایستگی‌های اسپنسر و اسپنسر442.4.5.3.شایستگی‌های شرودر462.4.5.4.شایستگی‌های دولویکز و هربرت472.4.5.5.شایستگی‌های گلمن و بویاتزیس492.4.6.توسعه الگوهای شایستگی512.4.7.سطوح شایستگی522.4.8.مفهوم شایستگی‌محوری522.4.9.شناسایی شایستگی‌های محوری552.4.10.اهمیت شایستگی‌محوری552.4.11.شایستگی‌محوری ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (219)

2-11) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی:742-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB)752-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش:762-14) پیشینه تحقیق772-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد:922-16) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی:942-17) ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (218)

2-1-2-3-2- نظمعمومی412-1-2-3-3- اخلاقحسنه422-1-3- دورهقراردادی432-1-4- مسئولیتقراردادی442-1-5- ضرر452-2-گفتاردوّم : مفاهیمواصطلاحاتاختصاصی472-2-1- دورهپیشقراردادی482-2-1-1- تعریفدورهپیشقراردادی482-2-1-2- ملاکتفکیکدورهپیشقراردادیازقراردادی51 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (216)

اختلال هماهنگی رشدی16 DCD چیست؟16 نام های دیگر17 چگونه DCD یک کودک را تحت تاثیر قرار می دهد؟17مشکلات حرکتی17نارسایی حرکتی- برنامه ریزی حرکتی درشت17 مشکلات در ضمینه مهارتهای حرکتی ضعیف17 ادراک بصری؛ مشکلات حرکت بصری ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (214)

2-4-3-1-تعریف عاملیت تجاری و ماهیت آن422-4-3-2-وجوه اشتراک دلالی و عاملیت تجاری442-4-3-3-وجوه افتراق دلالی و عاملیت تجاری452-4-4-وجوه اشتراک و افتراق دلالی درقانون تجارت و برخی از رشته های مهم دلالی462-4-4-1-وجوه اشتراک و افتراق دلالی و کارگزاری ادامه مطلب…